0515 559019
info@bintmakelaardij.nl

Disclaimer

De website www.bintmakelaardij.nl (Kamer van Koophandel 11051662), hierna te noemen bintmakelaardij.nl, verleent je hierbij toegang tot bintmakelaardij.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door bintmakelaardij.nl en derden zijn aangeleverd. Bintmakelaardij.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op bintmakelaardij.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van bintmakelaardij.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op bintmakelaardij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van bintmakelaardij.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op bintmakelaardij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij bintmakelaardij.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van bintmakelaardij.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Het verdient aanbeveling deze pagina regelmatig te raadplegen.