HET NIEUWE MELKQUOTUM?

Fosfaatrechten zijn productierechten voor melkveehouders en vergelijkbaar met het melkquotum. Het bijzondere van de fosfaatrechten is dat niet het aantal dieren of het geleverde product (melk) leidend is, maar de totale fosfaatproductie. Hoe meer fosfaat je produceert, hoe meer fosfaatrechten je nodig hebt. Fosfaatrechten gelden voor bedrijven die dieren houden voor melkproductie. Dit zijn uiteraard bedrijven met melk- en kalfkoeien (code 100). Verder zijn dit ook bedrijven die jongvee met code 101 (jonger dan 1 jaar) en code 2012 (ouder dan 1 jaar) houden, met uitzondering van start- witvlees- en rosékalveren. Net als melkquotum zijn fosfaatrechten, onder voorwaarden en met kortingen, overdraagbaar tussen veehouders. Bint makelaardij is reeds sinds 2001 actief in de productierechten en uiteraard ook in de fosfaatrechten.

Meer weten over fosfaatrechten?

Neem vrijblijvend telefonisch of via het contactformulier contact met ons op voor meer informatie.